090 71 10 00 mail

Bas

Fastighetsbas utgör stommen i Pondus Pro. Här registreras och hanteras all nödvändig fastighetsdata – såsom lägenheter, lokaler, tekniska installationer, komponenter, reservdelar etc.
Registrering av fastighetsrelaterad information sker i ett organisationsanpassat system enligt FI2. En standard för att hantera alla former av information som rör fastigheter, så att olika system inom fastighetssektorn kan samverka.