090 71 10 00 mail

Umefast tecknar stort avtal för arenorna i Globenområdet

Umefast AB, med huvudkontor i Umeå, har vunnit en viktig upphandling för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGAF). Avtalet gäller Umefasts fastighetssystem som i och med detta blir den nya plattformen för teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter som Globen och Tele2 Arena.

SGA Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Huvuduppdraget är att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet. Nu har bolagets upphandling av IT-tjänster resulterat i ett stort avtal för Umefast AB gällande systemlösning för teknisk och ekonomisk förvaltning. Avtalet sträcker sig över sex år med möjlighet till förlängning upp till nio år.

 I vår upphandling sökte vi ett robust och enkelt fastighetssystem som inte behövde specialanpassning. Umefasts pålitliga och lättarbetade system ger oss tid till att utföra arbete utan onödig administration, säger Mats Viker, vd SGA Fastigheter.

SGA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar de fyra sport- och evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Tele2 Arena, Hovet och Annexet samt attraktionen SkyView. Bolaget äger också nöjesdestinationen Tolv Stockholm. Umefasts avtal innebär att de ska leverera systemlösningar för teknisk och ekonomisk förvaltning, med funktioner för bland annat tillsyn och skötsel, planerat underhåll, kontrakt och hyresaviseringar. Systemet har utvecklats för flexibel hantering av ärendeprocesser och funktioner som ger kontroll över de fastigheter som förvaltas.

Att teckna ett avtal av den här omfattningen med en aktör som vi vet ställer höga krav på ett driftsäkert fastighetssystem är en milstolpe. Affären går i linje med vår nya affärsmodell och stödjer vår tillväxtresa, säger Gunnar Nilsson, vd Umefast.

Företaget Umefast har under 25 års tid löpande utvecklat sin digitala plattform Pondus Pro för fastighetsförvaltning i molnet. Förutom själva systemlösningen prioriterar bolaget relationen till kunderna högt. Den långa erfarenheten har gett djup förståelse för fastighetsbranschens ständiga krav på information, tillgänglighet och effektivitet.

Umefast utmärker sig som ett bolag med hög serviceanda och engagemang för oss som kund, konstaterar Mats Viker vd för SGA Fastigheter

Om SGA Fastigheter

SGA Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB. Företaget äger, förvaltar och utvecklar de fyra sport- och evenemangsarenorna; Ericsson Globe, Tele2 Arena, Hovet och Annexet samt attraktionen SkyView. SGA Fastigheter äger också Tolv Stockholm, en nöjesdestination i gatuplan till Tele2 Arena. https://www.sgafastigheter.se/

Om Umefast

AB Umefast har utvecklat och levererat systemlösningar till statliga, kommunala och privata bolag inom fastighetsbranschen i Norden sedan 1991. Vårt webbaserade system Pondus Pro är ett heltäckande och flexibelt verktyg för drift och underhåll inom fastighetsförvaltning.

Comments are closed here.