090 71 10 00 mail

Produkter

Pondus Pro Webbaserat

Pondus Pro är ett webbaserat drift- och underhållssystem med avancerad dokumenthantering och kraftfull rapportgenerator. På ett strukturerat och enkelt sätt ger systemet omfattande information om drift och underhåll.

Systemet är moduluppbyggt – du börjar med en basmodul och bygger sedan ut efter behov.

Mer om Pondus Pro

Pondus Pro Webbaserat

Rumstera är ett webbaserat system som effektiviserar lokalvård för alla som har egen städpersonal. Genom sensorer vet systemet vilka lokaler som behöver städas utifrån faktisk användning.

Upplev datadriven städning och effektivisera lokalvården för dig och dina kunder.

Mer om Rumstera