090 71 10 00 mail

Produkter

Pondus Pro Webbaserat

Pondus Pro är ett webbaserat drift- och underhållssystem med avancerad dokumenthantering och kraftfull rapportgenerator. På ett strukturerat och enkelt sätt ger systemet omfattande information om drift och underhåll.

Systemet är moduluppbyggt – du börjar med en basmodul och bygger sedan ut efter behov.

Mer om Pondus Pro