090 71 10 00 mail

Om Umefast

Umefast kontor

Umefast AB startades 1991 med huvudinriktning på automatiserade blankett- och dokumentsystem för fastighetsförvaltare. 1994 inköptes produkten Pondus Fastighetssystem. I och med detta övertagande startade en nyutveckling av produkten mot dagens Windows® miljöer.

Umefast har utvecklat Pondus tillsammans med både kunder och konsultföretag och därför skaffat sig en stor erfarenhet av de informationssystem som branschen kräver.

Fastighetsbranchen idag har ett ökat krav på information samt dess tillgänglighet för att effektivisera administrationen i sina växande bestånd. Nu ser man möjligheter att nyttja fler aktörer på marknaden och lämna information i fastighetssystemen allt eftersom bredbandsuppkopplingar växer fram.

Umefast har mött marknaden med nya produkter dels med konventionella pc-lösningar som mobila web applikationer. Pondus ASP tjänst, som lanserades 1999, innebär uthyrning av Pondus Fastighetssystem över Internet och är en i raden av funktioner som skapats för den allt mer mobila informationskrävande branschen.