090 71 10 00 mail

Produkthistorik

Pondus XP Windowsklient

Pondus fastighetssystem är ett komplett verktyg för fastighetsförvaltning.

Systemet är moduluppbyggt – du börjar med en basmodul och bygger sedan ut efter behov.

Mer om Pondus XP