090 71 10 00 mail

Admin

Pondus Pro har väl utvecklade administrationsfunktioner med stora anpassningsmöjligheter till varje verksamhetsbehov. Inom administrationsdelen hanteras såväl språk och menyer, som säkerhet och behörighet för olika typer av användare.

Pondus Pro levereras på både svenska och engelska, men kan vid önskemål byggas ut för att hantera även andra språk. Språket kan även anpassas för varje enskild användare, så att olika individer i organisationen kör systemet på olika språk. Man har dessutom möjlighet att ändra namn på knappar och ledtexter för ytterligare anpassning.