090 71 10 00 mail

Ärendehantering

Med hjälp av Pondus Pro verktygslåda, lägger Ni enkelt in er organisations befintliga ärendeprocesser. Detta sker i ett användarvänligt gränssnitt, där man enkelt binder samman grafiska funktioner för att uppnå önskad händelsekedja.

Hantering av felanmälningar, tillsyner, underhåll, besiktningar eller andra händelser blir därför hanterade lika tillförlitligt varje gång – anpassat just för Er organisation.

För att smidigt kunna titta på sina jobb och utläsa status används Pondus Pro ärendetavla. Vill man även specialbevaka särskilda ärenden, finns Pondus Pro bevakningsfunktion.