090 71 10 00 mail

Rapporter

Pondus Pro rapportgenerator är ett kraftfullt verktyg för uppföljning och kontroll av Er verksamhet. Med hjälp av fördefinierade mallar och stor frihet att skapa egna, kan Ni med enkelhet generera önskvärda rapporter för organisationen.
Man kan även välja att abonnera (dagligen, veckovis etc.) på rapporter till en eller flera e-postadresser.