090 71 10 00 mail

Pondus XP

Pondus XP är ett komplett verktyg för fastighetsförvaltning utvecklat för Microsoft Windows. Systemet ger på ett strukturerat och enkelt sätt omfattande information om såväl drift och underhåll som ekonomi.

Systemet är moduluppbyggt för största möjliga flexibilitet. Alla moduler har samma lättarbetade gränssnitt med allmänna funktioner som till exempel hjälptabeller eller för att visa möjliga komponenter.

Arbetssättet i Pondus XP är användarvänligt och logiskt. Med enkla val och inloggningsstyrda filter når användaren snabbt den information han söker, även om den totala mängden data är mycket stor.

Allt arbete i Pondus relaterar tillbaka till informationen i fastighetsdatabasen (BAS). Det innebär att data aldrig behöver dubbelregistreras och säkerställer dessutom att informationen alltid är aktuell.

Tack vare Pondus XP uppbyggnad är det enkelt att definiera olika ansvarsområden för registrering och uppdatering av indata i Pondus XP – en viktig faktor ur kvalitetssäkringssynpunkt. Pondus kan byggas ut i takt med behovet av fler funktioner. Starta med några av modulerna, för att senare komplettera med fler.

Denna produkt är inte längre under aktiv utveckling* – läs istället om vårat webbaserade fastighetssystem – Pondus Pro.

* Vi underhåller produkten för våra befintliga kunder.