090 71 10 00 mail

Tillsyn & Skötsel

Tillsyn och skötsel hanterar planering och uppföljning av tillsyn och skötselåtgärder.

 • Uppläggning av så kallade planeringskort
  (tillsyn och skötselplan, ronderingar)
 • Registrering av åtgärdsbeskrivningar/kontrollpunkter
 • Uppläggning av schema-, åtgärds- och planeringsmallar
  (AFF-kodade åtgärdsmallar medföljer systemet som standard)
 • Planeringstavla med filtreringsmöjlighet och grafisk översikt över planering
 • Planeringslistor
 • Rapport och diagramfunktioner
 • Egen ärendeprocess
 • Arbetsorderutskrift
 • Jobbtjänst för automatisk skapande av ärenden
 • Nedladdning till handdatorenhet