090 71 10 00 mail

Tidrapportering

Pondus Pro tidredovisning för personal i fält håller koll på när en resurs checkar in och ut i sin mobila app. En resurs kan enkelt föra tid i appen där tid från arbetsorder hamnar med automatik i tidredovisning. Resursen kan enkelt påföra andra tidstyper för att fylla sin dag, typ läkarbesök eller annan frånvaro.

För dig som handläggare hanteras tidredovisningen via ett översiktligt gränssnitt för alla dina resurser och visar arbetad tid, normaltid, fakturerad tid samt debiteringsgrad för varje resurs. Tidredovisningen visar kalenderdagar efter fritt intervall.