090 71 10 00 mail

Planerat underhåll

Planerat underhåll är utvecklad för förvaltare, planeringsansvariga och de som behöver underhållsplaner och planeringsverktyg. Här skapas underhållsåtgärder där man budgeterar, prognostiserar, aktiverar, beställer och håller koll på utfall gentemot inkomna fakturor. Ni får prognoser med möjlighet att överblicka långa tidsperioder.

På ett enkelt sätt kan Ni följa upp och flytta kostnader och aktiviteter under en löpande period. Prioritering av underhållsåtgärder och planering av inköp/upphandling är enkelt att utföra.