090 71 10 00 mail

Mobil

Det är också möjligt att använda Pondus Pro de gånger man inte har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Med Pondus Pro Mobilapp kan du ladda ner dina jobb i din smartphone/surfplatta och arbeta med ärenden även när nätverksanslutning saknas.

Med appen kan man hantera ärenden, skapa felanmälningar och lista detaljerad information rörande objekt.

Finns tillgänglig för både iOS och Android.

Appen har stöd för följande funktioner:

  • Felavhjälpande underhåll
  • Hyresgästfelanmälan
  • Tillsyn & skötsel
  • Besiktningsärende
  • Planeratunderhållsinventering
  • Projektärende
  • Extraarbete
  • Tidrapportering
  • Mediauppföljning
  • Kundbeställning