090 71 10 00 mail

Mediauppföljning

Mediauppföljning möjliggör en bevakning av energi och medieanvändning ur ett tekniskt/ekonomiskt perspektiv. Modulen registrerar, bearbetar och presenterar data från olika mätare.

Programmet ger underlag för jämförande analyser och för tidigt prognostisering av årsförbrukning. Ifall något mätresultat skulle vara avvikande larmar systemet användaren.

Resultatet presenteras som tabeller eller diagram. Systemet levereras med färdiga standardrapporter, men kan enkelt kompletteras via rapportgeneratorn. Dessa rapporter kan sedan enkelt prenumereras på via e-post enligt valfri tidsmall.

Pondus Pro mediauppföljning stödjer även export av statistik för eNyckeln. Både export i filformat och automatisk uppladdning via eNyckelns webservice stöds.

Utvecklingen av energi och mediauppföljningsmodulen utgör Umefasts största miljöaspekt för vårt miljöarbete med ISO 14001.

Hantering av:

  • Normalårskorrigering
  • Graddagar
  • Energiindex
  • Energisignatur