090 71 10 00 mail

Kundkontrakt

Pondus Pro kontraktshantering hanterar olika typer av uthyrningsobjekt som – bostäder, lokaler, bilplatser, garage, fritidshus, tomträtter, arrenden, osv.

Kontraktsutskrift med dels egendefinierade mallar men även integration mot “Fastighetsägarnas Dokument” ett webbaserat dokumentsystem för en mängd avtalsmallar där ni alltid har tillgång till de senaste avtalsversionerna från Fastighetsägarna.

Integration mot ett ekonomisystem. Avier/fakturor genereras i Pondus och skickas digitalt till ekonomisystemet för utskrift.

  • Debitera månadsvis, kvartal, halvår eller årvis.
  • Hyresändringar för både hyra och tillägg.
  • Indexuppräkning med automatik.
  • Hantering av blockförhyrning, flera hyrobjekt per kontrakt huvudkontrakt.
  • Förvaltningsbolag med egna nummerserier och kontoplaner.
  • Bevakning av tidsbundna kontrakt, e-post.
  • Rapportutskrifter till Word, Excel, PDF.