090 71 10 00 mail

Felavhjälpande underhåll

Felavhjälpande underhåll registrerar och planerar inkommande felanmälningar.

En felanmälan kan generera en arbetsorder som förmedlas till berörda resurser via skrivare, fax, e-post, SMS, handdator eller PDA – Ni bestämmer själva hur ärenden skall hanteras.

En planeringstavla med kalenderfunktion förenklar planering av alla ärenden och ger snabb uppföljning och status på alla felanmälningar och uteliggande jobb. Kvittering av utförda arbeten kan sedan genereras via skrivare, fax eller e-post.

Alla registreringar tilldelas ett ordernummer som enkelt kan kopplas till externa beställningar med hantering av kostnadsställe, kostnadsslag och projektnummer.

Ett stort antal rapporter finns också att tillgå som ger er kostnader med nyckeltal och statistik för en mängd olika urvalsparametrar.