090 71 10 00 mail

ÄTOR (Ändrings- och Tilläggsarbeten)

En egen ärendetyp för uppföljning och debitering av s.k. ÄTOR. Här registreras extraarbeten som kan uppstå i samband med t.ex. en kundbeställning. Det blir enklare att särskilja på vad som beställt och vad avser ett extraarbete i samband med en beställning.

Hur en ÄTA-arbetsorder skall hanteras bestämmer ni själva med hjälp av ärendeprocessen. Alla registreringar tilldelas ett ordernummer och hanteras som ett normalt ärende. En ÄTA kan kopplas till flertalet andra ärendetyper såsom beställningar, felanmälningar planerad underhålls beställning, projektärende m.fl.

Fakturering av ÄTOR sker på samma sätt som för de andra debiterbara ärendetyperna och det går bra att samfakturera ÄTOR tillsammans med kundens övriga ärenden.